Cafe bar Móng Cái – không gian “chill” lý tưởng cùng bạn bè